Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom!

Dobro došli, mi kreiramo putovanja po Vašoj meri!

Svesni smo da Vam današnji brz tempo života ne dozvoljava da sami isplanirate putovanje i istražite željenu destinaciju. Zato smo tu mi, tim turističke agencije Travel Partner na koji se uvek možete osloniti. Bez obzira da li se opredeljujete za neki aranžman iz naše ponude ili želite da kreiramo jedinstveno putovanje samo za Vas, sa zadovoljstvom ćemo se posvetiti svim detaljima dok ne dobijete ponudu kojom ste potpuno zadovoljni.

Poverenje koje nam pružate i Vaše zadovoljstvo našom uslugom je naš najveći uspeh.

Travel Partner je pouzdan partner za svako Vaše putovanje.

Mi brinemo i o sigurnosti svojih klijenata, zato uz rezervacije avio karata ili smeštaja uvek preporučujemo odgovarajuće putno zdravstverno osiguranje.

*sajt turističke agencije Travel Partner je informativnog karaktera. Travel Partner se trudi da svi podaci na sajtu budu pravilni i ažurni, tako da Travel Partner, ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u izradi web sajta ili pri njegovoj obnovi, ne može biti odgovorno za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit, koja bi kod korisnika web sajta nastala usled upotrebe web sajta ili nemogućnosti korišćenja navedenog.

Licenca: OTP  96/2021 KATEGORIJA A

Poslovno ime: TRAVEL PARTNER MMM D.O.O.

MB: 21056197

Kontakt osoba za reklamacije: Mladen Miladinović 0695606100

Broj tekućeg računa: UniCredit banka 170-30022675000-91

Garancija putovanja i depozit: 

Organizator ima depozit u visini od 500eur na dinarskom računu poslovne banke, u protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije i Garanciju putovanja za kategoriju licence A limit pokrića 30.000 eura.

Organizator poseduje Polisu osiguranja garancije putovanja za slučaj insolventnosti i radi naknade štete nanete putniku br 470000054002, sa trajanjem od 01.10.2022. do 01.10.2023. sklopljenu 28.09.2022. sa Triglav Osiguranjem a.d.o. iz Beograda, Bulevar Milutina Milankovića 7a, iscrpljujuca osigurana suma iznosi 30.000 eura i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača. Plaćanje naknade iz osiguranja vršiće se po srednjem kursu NBS.

Garancija putovanja se aktivira kod društva za osiguranje TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd, broj telefona: +381 11 3305100, broj telefaksa: +381 11 3122420, pisanim putem ili telegramom na adresu TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Milutina Milankovića 7a ili na e-mail: office@triglav.rs.

Zamislite Vaše idealno putovanje, kontaktirajte nas i prepustite se našoj organizaciji!

Naša agencija se bavi organizacijom grupnih ali i individualnih putovanja:

  • Porodična putovanja
  • Sportske pripreme
  • Razne manifestacije
  • Poslovna putovanja
  • Medicinski turizam
  • Krstarenja
  • Avio karte
  • Izleti
  • Transferi
  • Lov i ribolov