O nama

Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom!

Dobro došli, mi kreiramo putovanja po Vašoj meri!

Svesni smo da Vam današnji brz tempo života ne dozvoljava da sami isplanirate putovanje i istražite željenu destinaciju. Zato smo tu mi, tim turističke agencije Travel Partner na koji se uvek možete osloniti. Bez obzira da li se opredeljujete za neki aranžman iz naše ponude ili želite da kreiramo jedinstveno putovanje samo za Vas, sa zadovoljstvom ćemo se posvetiti svim detaljima dok ne dobijete ponudu kojom ste potpuno zadovoljni.

Poverenje koje nam pružate i Vaše zadovoljstvo našom uslugom je naš najveći uspeh.

Travel Partner je pouzdan partner za svako Vaše putovanje.

Mi brinemo i o sigurnosti svojih klijenata, zato uz rezervacije avio karata ili smeštaja uvek preporučujemo odgovarajuće putno zdravstverno osiguranje.

*sajt turističke agencije Travel Partner je informativnog karaktera. Travel Partner se trudi da svi podaci na sajtu budu pravilni i ažurni, tako da Travel Partner, ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u izradi web sajta ili pri njegovoj obnovi, ne može biti odgovorno za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit, koja bi kod korisnika web sajta nastala usled upotrebe web sajta ili nemogućnosti korišćenja navedenog.

Licenca: OTP 159/2020

Poslovno ime: TRAVEL PARTNER MMM D.O.O.

MB: 21056197

Kontakt osoba za reklamacije: Mladen Miladinović 0695606100

Broj tekućeg računa: UniCredit banka 170-30022675000-91

Garancija putovanja i depozit: 

Organizator ima depozit u visini od 2.500eur na dinarskom računu poslovne banke, u protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije i Garanciju putovanja za kategoriju licence A20 u visini od 200.000 eura.

Organizator poseduje Polisu osiguranja garancije putovanja za slučaj insolventnosti i radi naknade štete nanete putniku br 30000016053, sa trajanjem od 01.01.2020. do 30.09.2020. sklopljenu sa Milenijum Osiguranjem iz Beograda, Bulevar Milutina Milankovića 3B, iscrpljujuca osigurana suma iznosi 200.000 eura i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača. Plaćanje naknade iz osiguranja vršiće se po srednjem kursu NBS.

Garancija putovanja aktivira se prijavom Korisnika osiguranja-putnika u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja pismenim putem na  MILENIJUM OSIGURANJE ado Beograd (Novi Beograd), Bul. Milutina Milankovica 3b, Novi Beograd, putem telefona na broj: +381-11-7152-300 ili putem elektronske pošte, e-mail: mios@milenijum-osiguranje.rs.

Avio karte
Aranžmani
Individualna
Informacije

Zamislite Vaše idealno putovanje, kontaktirajte nas i prepustite se našoj organizaciji!

Naša agencija se bavi organizacijom grupnih ali i individualnih putovanja:

  • Porodična putovanja
  • Sportske pripreme
  • Razne manifestacije
  • Poslovna putovanja
  • Medicinski turizam
  • Krstarenja
  • Avio karte
  • Izleti
  • Transferi
  • Lov i ribolov